Leerproblematiek

Leren en studeren met autisme

Autisme is een veelbesproken en belangrijk onderwerp. We weten allemaal wel 'ongeveer' wat het is en ook dat het vast allemaal heel ingewikkeld moet zijn voor vrienden, bekenden en vanzelfsprekend de persoon zelf. Hoe het echter precies zit? Nee, er bestaat nog steeds veel onwetendheid omtrent de ontwikkelingsstoornis autisme.

Dat leek ons dan ook meer dan een goede reden om een uitgebreid artikel te wijden aan autisme en de implicaties ten opzichte van, voornamelijk, leren, studeren en het onderwijs.

Wat is autisme eigenlijk?

Medische naslagwerken beschrijven autisme als een ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorsprong. Het is een zogenaamde aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis, met als een van de bekendste kenmerken een beperking op het gebied van sociale interactie en communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Een ander bekend kenmerk van autisme is een stereotiep en repetitief gedragspatroon.

Autisme valt onder de Autisme Spectrum Stoornissen, kortweg ASS. Onder ASS vallen bijvoorbeeld ook PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified) en het syndroom van Asperger.

Het is wellicht dan ook niet vreemd dat autisme een grote invloed heeft op de ontwikkeling van een kind en het leerproces en daaruit voortvloeiend moeilijkheden kan veroorzaken gedurende de school- of studiecarrière. Voorts is het erg belangrijk mensen met autisme niet over een kam te scheren. De ontwikkelingsstoornis uit zich namelijk in verscheidene gradaties en niveaus en zo kan er veel verschil bestaan tussen individuen waarbij de diagnose autisme is gesteld.

Naast de autistische stoornis komen ook de andere varianten van het ASS voor in het regulier onderwijs en in het speciaal onderwijs, maar deze komen anders tot uiting.

Hoe vaak komt autisme voor?

Helaas komt autisme redelijk vaak voor. Volgens het CBS komt autisme volgens de ouders bij zo’n 3% van de kinderen voor. Een aanzienlijk aantal.

Onderzoeken hebben aangetoond dat autisme vooral bij jongens voorkomt. Zo zeggen sommige onderzoeken dat autisme bij jongens ongeveer 4x zoveel voorkomt als bij meisjes. Er wordt echter getwijfeld aan de waarachtigheid van die cijfers. Zo schreef het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2014 nog dat autisme bij jongens twee keer zo vaak voorkomt als bij meisjes. Dat is een fiks verschil in de onderzoeksresultaten.

Een saillant detail uit dit onderzoek was dat onderzoekers denken dat vrouwen, met name normaal begaafde vrouwen, over het algemeen minder snel de diagnose autisme krijgen. Dit zou wellicht een deel van het grote verschil kunnen verklaren.

Het precieze aantal mensen met autisme is moeilijk te achterhalen, omdat de diagnose autisme niet altijd gesteld wordt. Autisme kent lichte en zware vormen. Mensen met een lichtere vorm kunnen ooit, afhankelijk van hun karakter en intelligentie, hun autisme verbergen of compenseren, waardoor een diagnose niet gesteld zal worden.

Ook wordt bij veel normaal begaafde personen de diagnose autisme pas op latere leeftijd gesteld. Er is bij autisme dus absoluut geen sprake van een zwart-wit situatie.

Hoe kun je het beste omgaan met autisme?

Niet alleen een autist zelf moet (leren) omgaan met zijn of haar autisme, ook voor de omgeving kan het lastig zijn. Autisme is zoals gezegd geen zwart-wit situatie en dat maakt het moeilijk een collectieve benadering op te stellen waarbij iemand met autisme zich het prettigst voelt.

Net als bij mensen zonder autisme, telt ook in een dergelijke situatie: iedereen is anders. Nu is er dus ook geen standaardaanpak voor het omgaan met mensen met autisme, maar er zijn wèl enkele tips:

  • Stel duidelijke regels.
  • Wees duidelijk in gesprekken: sarcasme en grapjes worden niet altijd begrepen.
  • Houd je aan een planning. Als er iets verandert in een planning, geef dit dan tijdig aan.
  • Wees voorspelbaar. Regelmaat en structuur geeft autisten meer rust.
  • Communiceer over één ding of één onderwerp tegelijk.
  • Gebruik het liefst korte zinnen en stel vragen het liefst kort en bondig.
  • Zorg voor overzicht en structuur: leg bij nieuwe gebeurtenissen stap voor stap uit wat er gaat gebeuren.

En de laatste tip: beschouw autisme niet als een ‘handicap’ of een eigenschap die iemand minder maakt. Autisme heeft namelijk ook positieve kanten: autisten hebben vaak oog voor detail, een bijzondere humor, een logisch denkvermogen, onafhankelijkheid in het denken en een enorm grote kennis.

Deze positieve kanten van autisme zijn competenties die ook gebruikt kunnen worden tijdens het studeren!

Welke invloed heeft autisme op schoolresultaten?

De invloed van autisme op schoolresultaten is moeilijk meetbaar. Autisme komt in verschillende vormen voor en heeft verschillende symptomen, die bij de een sterker voorkomen dan bij de ander. Enkele symptomen die voorkomen bij autisme die invloed kunnen hebben op de schoolresultaten zijn:

  • Moeite hebben met de organisatie van huiswerk en het plannen van leren voor toetsen of examens.
  • Het scheiden van hoofd- en bijzaken.
  • Het voorstellingsvermogen zorgt voor problemen bij het geven van presentaties, het schrijven van werkstukken, het interpreteren van teksten en het formuleren van antwoorden.

Wat is het beste voor mijn autistische kind: regulier onderwijs, speciaal onderwijs of Remedial Teaching?

Er zijn verschillende autistische kinderen die het op het regulier onderwijs erg goed doen, en anderen die meer profijt hebben van speciaal onderwijs. Iedereen is anders, dat geldt ook voor scholieren met autisme. Autisme is er ook in verschillende vormen en gradaties. Er is dus geen standaard antwoord wat het beste is voor iedere autist.

Als je zoon of dochter een lichte vorm van autisme heeft en hier zelf, met hulp van een Remedial Teacher, goed mee om kan gaan, bestaat de kans dat het regulier onderwijs aansluit bij de behoeften van je kind.

Bij zwaardere vormen van autisme kan het speciaal onderwijs geschikter zijn. Hier werken docenten die meer ervaring hebben met autisme, zijn de klassen kleiner en is er meer aandacht en zorg voor je zoon of dochter.

De beslissing tussen regulier en speciaal onderwijs maak je niet altijd zelf, dit wordt vaak gedaan in combinatie met de desbetreffende school en een Remedial Teacher. Of er uiteindelijk wordt besloten voor het regulier onderwijs of het speciaal onderwijs: een Remedial Teacher is altijd een goede aanvulling!

Hoe kan Remedial Teaching (RT) helpen bij autisme?

Remedial Teaching helpt jouw zoon of dochter met het omgaan van zijn/haar autisme en het schoolwerk. Dat geeft zelfvertrouwen. Een Remedial Teacher helpt je kind bij het maken van een organisatie van het huiswerk, het monitoren en sturen van het eigen taakgedrag, het scheiden van hoofd- en bijzaken en de flexibiliteit van het denken.

Een vaste begeleider geeft een autist rust en zorgt voor orde. Een Remedial Teacher heeft ervaring met eenduidige en eenvoudige communicatie, geeft structuur en kan de lesstof aanpassen om prikkels te verminderen.

Op BijlesNederland kun je een gratis advertentie plaatsen voor een Remedial Teacher of andere bijlesgever voor jouw zoon of dochter met autisme. Je kunt uit de reacties op deze advertentie zelf de beste match kiezen!

0 reacties op dit artikel

Plaats een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Reageren met je eigen account? Log hier in.

Volg BijlesNederland op Facebook!