Leerproblematiek

Dyscalculie, niet zo maar een rekenprobleem

Dyscalculie, niet zo maar een rekenprobleem

Dyscalculie is een mooi woord afkomstig uit het Grieks en het Latijn. De betekenis is echter minder fraai en levert vaak behoorlijk wat problemen op. 'Dys' komt uit het Grieks en betekent 'beperkt', 'calculie' betekent 'rekenen' in het Latijn.

Dyscalculie is een rekenstoornis die zorgt voor problemen met het leren, het oproepen en het toepassen van reken- en wiskundekennis. Het is overigens niet zo dat wanneer je 'niet zo goed bent' met cijfers, je direct het label dyscalculie opgeplakt zult krijgen. Dyscalculie is een erg vervelende situatie en kan je voortgang ontzettend belemmeren.

Dyscalculie is vaak te herkennen aan de volgende punten:

  • Cijfers en getallen worden op de verkeerde plek gezet
  • Het moeite hebben met het lezen en opschrijven van getallen
  • De rekenregels worden niet, of niet meer, beheerst
  • Het automatiseren komt niet of nauwelijks tot stand
  • Moeite met klokkijken
  • Weinig ruimtelijk inzicht

Is dyscalculie een rekenprobleem?

Dyscalculie is niet zo maar een rekenproblemen. De rekenstoornis komt niet voort uit slecht onderwijs. Het heeft ook niets te maken met onderwijs dat niet op het juiste niveau is van het kind of 'didactische verwaarlozing'.

Dyscalculie is net als dyslexie iets waar je simpelweg mee te kampen hebt of niet. Rekenproblemen worden echter vaak verminderd naarmate het inzicht groeit. Na ruime tijd oefenen is er meer inzicht en verdwijnen de rekenproblemen.

Bij dyscalculie is dat dus niet zo, de stof wordt na ruime tijd oefenen nog steeds niet beheerst. Het automatiseren van de stof komt slechts moeizaam of helemaal niet tot stand.

De diagnose van dyscalculie

De diagnose dyscalculie kan gesteld worden. Dit kan nadat een school heeft aangetoond dat de achterstand niet afneemt na een half jaar intensieve ondersteuning. Ook moet uitgesloten zijn dat er een andere verklaring is voor de rekenproblemen, zoals een andere stoornis, slecht onderwijs of didactische verwaarlozing.

De diagnose mag gesteld worden door een arts, orthopedagoog of een gezondheidspsycholoog. Als de diagnose dyscalculie is gesteld kan een dyscalculieverklaring gegeven worden.

In deze dyscalculieverklaring staat welke aanpassingen en voorzieningen het kind nodig heeft, op welke gebieden de problemen zich voordoen en welke specialistische hulp daarbij nodig is.

Feiten en cijfers over dyscalculie

Er zijn relatief veel mensen die met dyscalculie te maken hebben. Zo'n 10% van alle kinderen heeft rekenproblemen, 2 tot 4% van alle kinderen heeft dyscalculie. In het verleden werden mensen met dyscalculie helaas nog eenvoudig weggezet onder het mom van 'hij of zij is gewoon niet zo goed met cijfers' of zelfs 'dom'.

Dyslexie en dyscalculie komen ongeveer even vaak voor in Nederland, al is dyslexie bekender bij het grote publiek. Onderzoek toont aan dat er een samenhang is tussen dyscalculie en dyslexie. Dyscalculie heeft een hoge comorbiditeit: mensen met dyscalculie hebben vaak ook een andere stoornis, waarvan dyslexie en ADHD concrete voorbeelden zijn.

Dyscalculie komt zowel bij jongens als bij meisjes voor. Erfelijkheid speelt een grote rol, maar ook alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap, vroeggeboorte of een laag geboortegewicht kunnen invloed hebben.

Remedial Teaching kan helpen bij dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis waarbij bijles (helaas) weinig tot geen zin heeft. Om echt geholpen te worden in het omgaan met dyscalculie is Remedial Teaching (RT) het beste antwoord.

Remedial Teaching is gespecialiseerde begeleiding aan scholieren en studenten met leerstoornissen of leerproblemen. Het doel van RT is het begeleiden van een leerling met een leerstoornis of leerprobleem, zodat deze leerling toch het onderwijs op de eigen school en op zijn/haar eigen niveau kan volgen.

Je krijgt geen specifieke hulp bij de vakken, maar wordt geholpen om met je dyscalculie om te gaan. Een remedial teacher maakt een persoonlijk behandelplan waarin wordt gekeken welke aanvulling nodig is op het gewone onderwijs.

Een remedial teacher past de lesstof aan per leerling en zijn of haar behoeften. Daardoor kan een Remedial Teacher je helpen om beter te kunnen leren. Je krijgt een extra steuntje in de rug en zult betere resultaten behalen. Remedial Teaching is hierdoor bij dyscalculie de beste oplossing en zorgt voor een mooie aanvulling op het gewone onderwijs.

Heb jij ervaringen met dyscalculie of tips aan mensen die er mee te maken hebben? Laat het ons hieronder weten!

0 reacties op dit artikel

Plaats een reactie

Je e-mailadres zal niet worden gepubliceerd. Reageren met je eigen account? Log hier in.

Volg BijlesNederland op Facebook!