Autisme

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis dat zich doorgaans kenmerkt door beperkingen in sociale interactie, verbale communicatie en stereotiepe gedragspatronen. Daarnaast hebben veel mensen met autisme moeite met de verwerking van informatie. Leerlingen met autisme hebben het vaak lastig om goed mee te kunnen komen op school, waardoor ze een leerachterstand kunnen oplopen. Ze hebben doorgaans baat bij een bijlesgever die weet wat deze persoon specifiek nodig heeft en hoe ze bepaalde vakken of onderwerpen het beste kunnen benaderen. Door de juiste begeleiding te bieden kan een leerachterstand voorkomen worden.

Volg BijlesNederland op Facebook!