Bijles

Het voornaamste doel van bijles is het inhalen van een studieachterstand. Het is een handig instrument om bepaalde vakken of vaardigheden beter te beheersen of onder de knie te krijgen. Wanneer een leerling ontzettende moeite heeft met bijvoorbeeld het vak wiskunde, Nederlands of Engels kan een bijlesgever ondersteuning bieden en op een gestructureerde manier de lesstof behandelen. Individuele bijles zorgt ervoor dat de docent alle tijd en aandacht aan de leerling kan besteden. Zo kan er effectief gewerkt worden aan een beter inzicht in de materie en het behalen van betere resultaten. Vaak is deze steun in de rug heel belangrijk voor het vertrouwen en de motivatie.

Volg BijlesNederland op Facebook!