Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) is een extra ondersteuning die verleend wordt aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. Een Remedial Teacher onderzoekt welke specifieke problemen de schoolprestaties beïnvloeden en kan een uitkomst bieden aan leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen op school. Ze kunnen doelgericht en intensief hulp bieden, die gericht is op het oplossen van het probleem of het aanleren van vaardigheden om hier beter mee om te kunnen gaan. Het doel is om een leerling zelfstandig en goed te laten functioneren op school. Remedial Teaching is dus niet hetzelfde als bijles.

Duits
Nijmegen
14 mei 2019
Volg BijlesNederland op Facebook!